Tin tức

Đỗ Bình Dương – CEO


Với 15 năm kinh nghiệm trong ngành hàng hải và đóng tàu, anh là thuyền trưởng lái cả con tàu vượt sóng lớn.


(+84) 909 090 833