Đội ngũ

Đỗ Bình Dương – CEO

Với 15 năm kinh nghiệm trong ngành hàng hải và đóng tàu, anh là thuyền trưởng lái cả con tàu vượt sóng lớn.

(+84) 909 090 833